SAĞLIKÇILAR GREVE GİDİYOR

Sağlık Çalışanlarının özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve 2021 yılı Aralık ayında TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilen yasa tasarısı, Halka sağlıkçılara büyük zam haberleri ile duyurulmuştu. Fakat aynı yasa tasarısı Meclis İçtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmiştir. Sağlık çalışanlarına herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup kamuoyunda doktorlara yüksek miktarlarda zam yapıldı algısı oluşturulmuştur. Halkımızın canlarını emanet ettiği sağlık çalışanlarına güvenleri zedelenmiştir. Geri çekilen tasarının tekrar gündeme alınması ve yasalaşması biz sağlık çalışanları tarafından merakla ve umutla beklenmekteydi. Ancak 07.06.2022 tarihinde TBMM’ye getirilen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 6 ay önce Genel Kurul’da kabul edilen teklif ile yapılan iyileştirmelerin çok çok gerisinde kalmıştır. Genel Sağlık İş Sendikası olarak sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebimiz dikkate alınmamıştır.

Genel Sağlık İş Sendikası olarak tekrar ediyoruz; Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ekonomik durumları düzeltme vaadiyle servis edilen ve kabul edilen kanun teklifi, sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa neden olmakta, sağlık çalışanları arasında iş barışını bozmaktadır. Sağlık çalışanları doktor, hemşire laborant, radyoloji teknikeri, veri hazırlamacı temizlik personeli gibi ayrı ayrı değerlendirilip ayrımcılık yapmadan yapılan iyileştirmelerin 39 farklı branşta çalışan bütün sağlık çalışanlarına yapılması gerekmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ NEYDİ:

1. İnsan onuruna yaraşır, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş.

2. Sağlıkta şiddet yasanın etkin ve caydırıcı olması.

3. Sağlık Mesleğinde görev alanlarının netleştirilmesi mesleki tanımlamalar yasasın derhal çıkarılması.

4. Sadece Covid 19 nedeni ile 420 sağlık şehidi verdik ve 120 binden fazla arkadaşımız hastalandı. Covid 19 hastalığının illiyet bağı olmadan meslek hastalığı kabul edilmesi.

5. Nöbetlere gittiğimizde ortada kalan çocuklarımız için 7 gün 24 saat açık kreşlerin olması,

6. Sağlık Çalışanları liyakat ile atanmış yöneticiler olmasını istemekte, Çalıştığı kurumla alakası olmayan, başarılı bir projesi olmayan, sağlık yönetimi ile ilgili hiç bir tecrübesi olmayan sadece birileri istediği diye görevlendirilen yöneticiler değil. Mesleği ve yaptığı işle ilgili tecrübeli gerektiğinde çalışanlara bilgi ve tecrübelerini aktarabilecek sınavla bu başarıyı yakalayan idarecileri olması.

7. Herhangi bir alt yapı iyileştirmesi yapılmadan “Aile Hekimliği Tarama Ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge” ile hem Aile Hekimlerine hem de bu taramaların yapılacağı poliklinikler ve laboratuvarlara fazlasıyla iş yükü getirilmiş olup bu verilerin sisteme eksik girilmesi durumunda da aile hekimlerinden maaş kesintisi yapılmaktadır. Gerekli alt yapı çalışmaları yapılmadan Aile Hekimliği Tarama Ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge derhal geri çekilmelidir.

Çıkarılan yasaya bakıldığında taleplerimzin hiçbirine yer verilmemiştir. Sağlık çalışanlarına verilen müjdelerin içi boştur ve sağlık çalışanlarının taleplerinde oldukça uzaktır. Sadece Covid 19 nedeni ile 420 sağlık şehidi verdik ve 120 binden fazla arkadaşımız hastalandı. Hemen her gün meydana gelen ambulans kazalarında arkadaşlarımız hayatını kaybetmekte yada sakatlanmakta. Geçtiğimiz yıllarda sık sık basında görmeye alıştığımız Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi bir çok hastalıktan dolayı sağlık çalışanları hayatını kaybetmiş ve kaybetmeye devam etmektedir. Bu nedenle Sağlık Çalışanlarına kamu oyunda aç gözlü, işini yapmaktan kaçan insanlar olarak görülmesi doğru değildir. Bizler işimizi canımız pahasına da olsa 7 gün 24 saat aralıksız yapıyoruz ve taleplerimizin ivedilikle karşılanmasını istiyoruz.

Taleplerimiz karşılanmadığı için 30 Haziran ve 1 Temmuz günü 2 günlük iş bırakma eylemi yapacağız.

Seydahmet KAYHAN Genel Sağlık İş Sendikası Ordu İl Temsilcisi

Hakkında: semanur

Kontrol Ediliyor

YARALI ÇAKAL YAVRUSUNA ŞEFKAT ELİ

Ordu'nun Ünye  ilçesinde yaralı halde bulunan çakal yavrusu, koruma altına alındı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.